Populasyon Ekolojisi

Ekoloji biliminde populasyonların ekolojik yapısını, dengesini ve dinamiğini inceleyen alt bilim dalı populasyon ekolojisidir. Şimdi isterseniz ekosistem kavramı ve fonksiyonları ile ilgili konular üzerinde duralım. Ekosistemlerin fonksiyon ve yapıları sadece madde dolaşımı ve enerji akımı ile şekillenmez. Açıklayıcı bir tabirle anlatmak gerekirse ekosistemlerin karakteristik yapısı sadece fiziksel çevre faktörleri tarafından belirlenmez. Bunlara ek olarak ekosistemi oluşturan canlıların türü, toplum yapısı ve  bunlar arasındaki karşılıklı ilişki şekilleri de ekosistemlerin yapı ve fonksiyonlarını etkileyen önemli faktörlerdir.

Her ekosistemde birden fazla farklı türde canlı yaşamaktadır. Bunlardan herbiri kendine has bir yapı ve özelliğe sahiptir. Bunlar ekosistemin birer parçasını oluştururlar. Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonlarının iyice anlaşılması öncelikle bu parça veya alt sistemlerin iyi bir şekilde incelenmesiyle olur. Çünkü ekosistem, bir bütün oluşturan ve bu bütünün çalışmasını sağlayan parça ve süreçler topluluğudur.  Ekosistemde bir çeşitliliği görmezden gelmek hataya neden olabilir. Ekolojinin bir diğer görevi de populasyonları araştırıp incelemektir. Populasyon özetle ekosistemlerin bir alt sistemi olarak kabul edilen aynı türe ait bireylerden meydana gelmiş olan canlılar toplumudur.

Farklı türler, farklı populasyon karakteristiği yaratmaktadır. Bunun için küçük veya büyük birçok populasyonların çeşitli bölgelerde, farklı iklim koşullarında, değişik sosyal yapılarda nasıl bir yaşam sürdüğünün incelenmesi gerekir. Çünkü populasyonlar dinamik bir varlık olarak sürekli değişim içindedir; çevresini etkiler ve çevresinden etkilenirler. Bunun sonucunda bazı mekanlar belirli populasyonlar için optimal koşulları sağlarken, bazıları için de negatif koşulları içeren yetişme ortamları sonucunu doğurur.

Populasyon Büyüklüğü

Biyolojlar, biyolojik araştırmalarında populasyon büyüklüğü kavramı ile çalışmalarını yürütürler. Çünkü ekosistemlerdeki bireylerin ayrı ayrı incelenmesi hem zaman yetmezliği ve uygulama zorluğu bakımından imkansız, hem de toplum yaşamı için yanıltıcı bilgiler verebilir. Bu amaçla birey sayıları yani populasyon büyüklüğü ele alınır.

Populasyon Ekolojisi Nedir?

Populasyon ekolojisi, populasyonların ekolojik yapısını, dengesini ve dinamiğini inceler.

Örnek vermek gerekirse

Nesli tükenmeye yüz tutmuş balinalar hangi olaylardan etkilenmektedirler?

Mevcut stokları tüketmeden Marmara Denizi’nde ne kadar balık avlayabiliriz?

Marmara Denizi’nde kadar istavrit populasyonu vardır?

Bu miktar zamana ve mevsimlere göre nasıl değişir?

Populasyondaki bireylere ait karakteristik yapı populasyonun yapı ve fizyolojisini nasıl etkilemektedir?

Bir bölgedeki populasyonların dağılımında edafik, klimatik ve fizyografik faktörler nasıl etki eder?

Populasyonun cinsiyet oranı nedir?

Populasyondaki yaş sınıflarının dağılımı hangi orandadır?

Populasyonda mekana göre dağılım nasıldır?

Populasyonun fonksiyonel şekilleri nasıldır?

Bitki ve hayvanların biyotik ve abiyotik faktörlere karşı reaksiyonları nasıldır?

Ekolojide tüm bu soruların cevabını vermeye çalışan ve araştırma yapan alt bilim dalı populasyon ekolojisi ‘dir.

Ekoloji kavramı ile ilgili daha detaylı ve genel bilgi için biyoloji arşivimizdeki ekoloji sayfasını inceleyebilirsiniz.

Diğer bağlantılar Biyoloji
Kategoriler : Çevre Eğitimi Ekoloji

Etiketler : , , , , ,

Kullanıcı Adınız ya da Facebook ile Giriş Yapmak İçin Tıklayınız..