MOLEKÜLER BİYOLOJİ

Moleküler Biyoloji Nedir?
Molekül kelimesi dilimize Fransızcadan girmiş olup element veya bileşikleri oluşturan ve onların özgül niteliklerini gösteren en küçük birim, madde olarak tanımlanmaktadır.
Moleküler kelimesi de molekül kelimesinden türetilmiş olup moleküle ilişkin, molekülle ilgili anlamını taşımaktadır. Bu tanım ışığında moleküler biyolojinin canlı organizmadaki molekül ile ilgili olayları araştıran biyoloji alt dalı olduğunu söyleyebiliriz.

Moleküler Biyolojinin İnceleme Alanı
Moleküler biyolojinin inceleme alanları arasında nükleik asit, amino asit, protein ve enzimleri sayabiliriz. Bunlar bir canlının yaşamını devam ettirebilmek için ihtiyaç duyduğu elzem maddelerdir.

Moleküler Biyolojinin Gelişimi ve Günümüzde Moleküler Biyolojinin Önemi
Mikroskobun icadıyla gelişen moleküler biyolojinin tıp bilimine oldukça katkısı olmuştur. Moleküler biyolojinin gelişimiyle genetik hastalıkların gelişiminin kavranması, tedavi yöntemlerinde alışılagelmişliğin dışına çıkılarak daha sonuç odaklı çözümler üretilmesini sağlamıştır. Ayrıca genetik konusunda yapılan araştırmalar sonucunda genetik sorunların gelişimi ve bunların canlı organizmaya olumsuz etkileri ortaya çıkmıştır. Moleküler biyoloji, bu mevcut sorunlara yanıt ararken gen alışverişi konusunda da ilerleme kaydetmiştir.
Moleküler biyoloji teknikleri ile 1996 yılında İskoçya Roslin Enstitüsü’nde bir grup bilim adamı altı yaşındaki bir koyunun hücresinden yeni bir organizma üretti. Dolly adı verilen bu hayvan 277 yumurta içinde tek hayatta kalan kuzuydu. Dolly, çekirdek transfer klonlama (kopyalama) yöntemi ile dünyaya getirilmişti. Dolly dünyaya geldikten sonra bilime ilginin kısıtlı olduğu ülkeler dâhil olmak üzere bütün dünya kamuoyunun ilgisini çekti. 2003 yılında Dolly’nin akciğer kanserinden sebep ölmesinde klonlamanın herhangi bir etkisi olmadığı fikrinde bilim adamları birleştiler.
İlk klonlamanın yapılmasının bilim dünyasında yarattığı heyecan insan hastalıkları tedavisine ve ilaç üretimine sağlayacağı faydalardan ötürüydü. Ne var ki klonlamanın insanlar üzerinde de yapılabilir olmasının yarattığı ahlaki tehlikeden dolayı 1998’de Amerika Birleşik Devletleri’nde insan klonlama yasaklandı. 1999’da ise 19 Avrupa ülkesi, Paris’te insan klonlamayı yasaklayan sözleşmeyi imzaladı.

Gelişen teknolojiyle birlikte moleküler biyolojinin daha da gelişeceği ve önem kazanacağı çoğu bilim adamının kabul ettiği bir gerçek haline gelmiştir.
Günümüzde genetik hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin ne kadar çok olduğu düşünülecek olursa moleküler biyolojinin gelişmesinin insanlık adına ne kadar önemli olduğu ortaya çıkacaktır.

 

Diğer bağlantılar Biyoloji
Kategoriler : Mikrobiyoloji

Etiketler : , ,

Kullanıcı Adınız ya da Facebook ile Giriş Yapmak İçin Tıklayınız..