Hücresel organeller, hücresel yapılar ve bu organel ve yapıların görevleri..

Hücreler yapılarına göre temelde ikiye ayrılırlar.

a. Prokaryotlar

b. Ökaryotlar

Prokaryot tipte hücreler:

Belirli çekirdek olarak gözlenebilen yapıları olmayan, sitoplazmaya dağılmış halde kalıtım materyali taşıyan ve zarla çevrili organelleri taşımayan az gelişmiş olarak kabul olunan hücre tipidir. Genellikle yapı olarak;

 1. Hücre zarı
 2. Sitoplazma
 3. Ribozom

dışında bir yapı tşımazlar.

Ökaryot tipte hücreler:

Gelişmiş zarla çevrili organeller barındıran, kalıtım materyali çekirdek içine konumlanmış bulunan hücrelerdir. Genel olarak taşıdıkları organel ve yapılar;

 1. Peroksizom
 2. Mikrofilament
 3. Mikrotübüller
 4. Sentrozom
 5. Mitokondri
 6. Kamçı
 7. Çekirdek Zarı
 8. Kromatin
 9. Çekirdek
 10. Çekirdekçik
 11. Ribozom
 12. Granüllü Endoplazmik Retikulum
 13. Granülsüz Endoplazmik Retikulum
 14. Hücre Zarı
 15. Golgi
 16. Lizozom

Bu yapılar kendi aralarında ikiye ayrılırlar:

 1. Hücre İskeletini Oluşturan Yapılar

  1. Mikrotübül: Hücreye şekil verir. sil, kamçı, sentriol oluşumu
  2. Mikrofilament: Yalancı ayakların hareketi, sitoplazma akışı.
  3. Ara Filamentler: Hücreye şekil verir.
 2. Hücre Organel ve Yapıları

  1. Peroksizom: Yağların hidrolizi ve hidrojen peroksitin parçalanması.
  2. Sentrozom: Hücre bölünmesi sırasında sentriollerin oluşumu
  3. Mitokondri: Hücresel solunum, ATP sentezi.
  4. Kamçı: Hareket
  5. Çekirdek: Genetik materyali barındıran bölgedir.
  6. Çekirdekçik: RNA sentezi ve ribozom alt birimlerinin sentezi.
  7. Ribozom: Protein sentezi
  8. Granüllü Endoplazmik Retikulum: Protein sentezi ve protein salgıları
  9. Granülsüz Endoplazmik Retikulum:  Yağ, karbonhidrat sentezi ve salgılanması.
  10. Hücre Zarı: Ulaştırma, taşıma , haberleşme.
  11. Golgi: ER’den gelen maddelerin depolanması ve salgılanması.
  12. Lizozom: Hücre içi sindirim, fagositoz ve hemolizi (lizozomun parçalanarak sindirim enzimlerinin hücreyi parçalaması) gerçekleştirir.

   

Diğer bağlantılar Biyoloji
Kategoriler : Lise Biyoloji Konu Anlatımları

Etiketler : , , , , , , ,

Kullanıcı Adınız ya da Facebook ile Giriş Yapmak İçin Tıklayınız..