Erozyon; yer kabuğunu oluşturan kayaçların, başta akarsular olmak üzere çeşitli diş etmenlerle aşınıp yerinden koparılarak eritilmesi veya bir yerden başka bir yere taşınması olayıdır. İnsanların bitki örtüsünü tahrip etmesi, erozyonun oluşmasının ve büyük zararlara yol açmasının en önemli nedenidir.

Erozyonun şiddetini belirleyen faktörler; arazi eğimi, toprak yapısı, yıllık yağış miktarı, iklimsel özellikler, bitki örtüsü, toprak ve bitkiye yapılan müdahalelerdir.

Erozyon sonucunda toprağın altındaki verimsiz tabaka ortaya çıkar. Yararlı toprak katmanlarını kaybeden arazilerde çölleşme başlar. Erozyonla kaybedilen bir başka değer de sudur. Kaybolan toprak yüzünden Her yıl milyarlarca m3 yağış depolanamamaktadır. Yine, erozyon sonucu akarsuların getirdiği alüvyonlar barajları doldurur ve bu nedenle de barajların ömürleri kısalır. Erozyon, tarım alanlarının verimini azalttığı için köyden kente göçe yol açar. Bu da toplumsal sorunların daha da artmasına neden olur.

Küresel Isınma

Dünya, üzerine düşen güneş ışınlarından daha çok, dünyadan yansıyan güneş ışınlarıyla ısınır. Bu yansıyan ışınlar başta karbondioksit, metan ve su buharı olmak üzere atmosferde bulunan gazlar tarafından tutulur. Işınların bu gazlar tarafından tutulmasına sera etkisi denir.

Atmosferde sera etkisine yol açan gazların miktarının artması, dünya yüzeyinde sıcaklığın artmasına neden olur. Bu olaya küresel ısınma adı verilir.

Küresel ısınmaya neden olan sera gazları; karbondioksit, metan, su buharı, azot oksitler, kloroflorokarbonlar ve ozondur. Günümüzdeki tehlike, başta karbondioksit olmak üzere sera gazlarının miktarındaki artıştır.

Bu gazların artışına neden olan en önemli faktörler; fosil yakıtların tüketimi, ormanların yok edilmesi, Hızlı nüfus artışı ve sanayileşmedir.

Küresel ısınma sonucu; kutuplardaki buzulların erimesi, verimli alanların sular altında kalması, deniz suyu seviyesinin yükselmesi, dünyanın bazı bölgelerinde şiddetli kuraklık ve çölleşmenin ortaya çıkması, tarımsal üretimin azalması, iklim değişiklikleri ve tür sayısının azalması beklenmektedir.

Orman Yangınları

Yıldırım düşmesi, yanardağ patlaması ve yüksek sıcaklık gibi doğal sebepler orman yangınlarına yol açabilir. Ancak orman yangınlarının çok büyük bir kısmi insanlar tarafından çıkarılmaktadır. İnsan kaynaklı yangınların büyük bir kısmi dikkatsizlikten çıkarken bir kısmı ise kasıtlı olarak çıkarılmaktadır.

Orman yangınlarının yol açtığı sorunlar; bitki ve Hayvanların yok olması, erozyon, su kaynaklarının bozulma hava kirliliği, çölleşme, set, heyelan, çığ gibi felaketler şeklinde sıralanabilir.

Yaban Hayatının Tahribi

Yaban hayatini korumanın en etkili yollarından biri canlı türlerinin doğal yaşam alanlarında korunmasıdır. Dünyanın bazı ülkelerinde ve ülkemizde, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan canlı türlerini doğal yaşam alanlarında korumak için özel koruma alanları belirlenmiştir. Yaban Hayatini tahrip eden faktörlerin temelde insan kaynaklı olduğu söylenebilir.

Hayvanların yaşam alanlarının bozulması ve yok edilmesi, kaçak avcılık, çevre kirliliği, tarım ilaçlarının yanlış ve yaygın kullanımı, düzensiz yerleşim ve şehirleşme, seraların tarım alanlarına dönüştürülmesi, ormanların ve sulak alanların tahribi gibi faktörler insanların yaban hayatına olumsuz etkilerindendir.

Diğer bağlantılar Biyoloji
Kategoriler : Lise Biyoloji Konu Anlatımları

Etiketler : , , , , , , , , , , , , , , ,

Kullanıcı Adınız ya da Facebook ile Giriş Yapmak İçin Tıklayınız..