/Biyoloji Ders Reklam/

Sürdürülebilir Dünya İçin Yapılması Gerekenler Gezegenimiz belki de son dönemlerini yaşıyor ? Sürdürülebilir bir dünya …Devamını oku »

EKOLOJİK AYAK İZİ NEDİR? Ekolojik ayak izi, belirli bir nüfusun doğaya yükünü hesaplamak için oluşturulmuş …Devamını oku »

Populasyon Ekolojisi Ekoloji biliminde populasyonların ekolojik yapısını, dengesini ve dinamiğini inceleyen alt bilim dalı populasyon …Devamını oku »

Etoecology – Etoekoloji – Etoloji+Ekoloji Hayvan davranışlarının ekoloji üzerinden açıklanması çalışmalarıdır. Temel hayvan davranışlarını ekolojik …Devamını oku »

Simbiyoz terimi “birlikte yaşama” demektir. İki farklı türe ait bireyin ya da popülasyonun birlikte yaşamasına …Devamını oku »

Komüniteler zamana bağlı olarak değişim gösterirler. Belirli bir bölgede uzun bir zaman periyodunda farklı canlı …Devamını oku »

Belirli bir alanda yaşayan popülasyonlar topluluğuna komünite denir. Komünitelerle çevreleri arasındaki ilişkiyi inceleyen ekoloji dalına …Devamını oku »

Biyolojik Çeşitlilik Biyolojik çeşitlilik, yeryüzünde yaşayan bitki ve hayvan türleri gibi sahip olduğumuz tüm canlı …Devamını oku »

Ekosistem Hizmetleri Ekosistemler canlıların beslenme, barınma ve nesillerini sürdürebilme gibi ihtiyaçları için uygun ortam ve …Devamını oku »

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı Fotosentezle güneş enerjisi üretici organizmalar tarafından kimyasal enerjiye dönüştürülür ve …Devamını oku »

Günümüz ve geçmişte yaşamış bitki ve hayvan nesillerinin dağılımını ve yaşayış ortamlarını inceleyen bilim dalıdır. …Devamını oku »

Canlıların çevreleriyle ve birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalına ekoloji denir. Bir canlının çevresi beslenme, …Devamını oku »