/Biyoloji Ders Reklam/

Nomenklatür, doğada halen yaşayan, ya da nesli tükenmiş olan organizmaların bilimsel isimlendirme sistemidir. Hayvanların isimlendirilmesi …Devamını oku »

Mayoz ve Eşeyli Üreme Ökaryot canlıların mitoz yoluyla eşeysiz olarak çoğaldığını ve bu çoğalmada canlının …Devamını oku »

Simbiyoz terimi “birlikte yaşama” demektir. İki farklı türe ait bireyin ya da popülasyonun birlikte yaşamasına …Devamını oku »

Komüniteler zamana bağlı olarak değişim gösterirler. Belirli bir bölgede uzun bir zaman periyodunda farklı canlı …Devamını oku »

Belirli bir alanda yaşayan popülasyonlar topluluğuna komünite denir. Komünitelerle çevreleri arasındaki ilişkiyi inceleyen ekoloji dalına …Devamını oku »

Mitoz ve Eşeysiz üreme Prokaryot ve ökaryot hücreler sahip oldukları genetik bilgiyi bölünerek aktarırlar. Çok …Devamını oku »

Çok Hücreli, ökaryot canlılardır. Gerekli besin maddelerini ortamdan Hazır olarak alırlar. Bu nedenle heterotrofturlar. Çoğunluğu …Devamını oku »

Biyolojik Çeşitlilik Biyolojik çeşitlilik, yeryüzünde yaşayan bitki ve hayvan türleri gibi sahip olduğumuz tüm canlı …Devamını oku »

Basit inorganik moleküllerden, gereksinim duydukları bütün organik maddeleri sentezleyebilen ve dışarıdan hazır organik madde almadan …Devamını oku »

Mendel Genetiği Anne babalarla oğul döller arasında bir çok özellikler bakımından benzerlikler görülmesine rağmen bazı …Devamını oku »

Erozyon; yer kabuğunu oluşturan kayaçların, başta akarsular olmak üzere çeşitli diş etmenlerle aşınıp yerinden koparılarak …Devamını oku »

Çevre kirliliği, ekosistemlerde doğal dengeyi bozan ve canlıların hayat aktivitelerini olumsuz yönde etkileyen çevre sorunlarıdır. …Devamını oku »