23. Ulusal Biyoloji Kongresi 5 Eylül – 9 Eylül 2016 tarihleri arasında Gaziantep’ te düzenlenecektir. Biyoloji bilimindeki gelişmeleri izlemek için iki yılda bir yapılan bu kongre ulusal ve uluslararası davetli konuşmacılar ile bilimsel konuların ele alınacağı akademik bir ortam oluşturacaktır.

 

Kongre Başkanı: Prof. Dr. Filiz ÖZBAŞ GERÇEKER

Davetli konuşmacılar:

Doç. Dr. Çağan ŞEKERCİOĞLU

University of Utah, Department of Biology

Konu: KÜRESEL BİYOÇEŞİTLİLİK KRİZİNDE TÜRKİYE’NİN ÖNEMİ

Prof. Dr. Kasım BAJROVIC

Institude for Genetic Engineering And Biotechnology of Sarajevo University (INGEB)

Konu: GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR VE BİYOGÜVENLİK

Prof. Dr. Mustafa SÖZEN

Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Konu: PROJE DEĞERLENDİRMELERİNDE YAŞANAN SORUNLAR

Prof. Dr. Alptekin KARAGÖZ

Aksaray Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

Konu: ARAŞTIRMA İZİNLERİNDE YAŞANAN SORUNLAR

Dr. Harm J. SMITH

European Counties Biologist Association (ECBA)

Konu: AVRUPA ÜLKELERİ BİYOLOGLAR BİRLİĞİ

 

23-UlusalBiyolojiKongresi-Logo

 

 

Bildiri Konuları:

BİYOTEKNOLOJİ
1 Tıbbi Biyoteknoloji
2 Bitki Biyoteknolojisi
3 Tarımsal Biyoteknoloji
4 Biyoinformatik
5 Modelleme
6 Biyomalzeme
7 Biyomühendislik
8 Biyoreaktör
9 Çevre Biyoteknolojisi
10 Endüstriyel Biyoteknoloji
11 Nanoteknoloji
12 Biyosensör
BOTANİK
1 Bitki Coğrafyası
2 Bitki Embryolojisi Ve Gelişim
3 Bitki Fizyolojisi
4 Bitki Histolojisi Ve Sitolojisi
5 Bitki Islahı Ve Genetiği
6 Bitki Morfolojisi Ve Anatomisi
7 Bitki Patolojisi
8 Briyoloji
9 Etnobotanik
10 Palinoloji
11 Sistematik Botanik
12 Botanik
13 Mikoloji
14 Likenoloji
EKOLOJİ
1 Çevre Kirliliği
2 Limnoloji
3 Oşinografi
4 Ekotoksikoloji
5 Paleontoloji
6 Ekomorfoloji
7 Koruma Biyolojisi
8 Ekofizyoloji
9 Küresel İklim Değişikliği
10 Fikoloji
11 Astrobiyoloji
12 Radyobiyoloji
13 Biyocoğrafya
14 Akuatik Ekoloji
15 Meteroloji
16 Epidemiyoloji
17 Kent Ekolojisi
18 Ekotrizm
19 Ekolojik Tarım
20 Biyoçeşitlilik
21 Çevre Hukuku
22 Çed
23 Yenilenebilir Enerji
24 Geri Dönüşüm
25 Biyolojik Savaş
26 Ekotarım Ve Organik Gıdalar
27 Çevre Politikaları
28 Sulak Alanlar Ve Yönetimi
29 Populasyon Ve Kommunite Ekolojisi
30 Biyoloji Eğitimi
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK
1 Viroloji
2 Bakteriyoloji
3 Immunoloji
4 Genomiks
5 Proteomiks
6 Metabolomik
7 Genetik Hastalıklar
8 Moleküler Tanı
9 Bitki Moleküler Biyolojisi Ve Genetiği
10 Hayvan Moleküler Biyolojisi Ve Gentiği
11 Kanser Moleküler Biyolojisi
12 Sitogenetik
13 Mikrobiyal Genetik
14 Biyoanaliz
15 Biyokimya
16 Biyomoleküller
17 Enzimoloji
18 Populasyon Genetiği
19 Mikrobiyoloji
ZOOLOJİ
1 Entomoloji
2 Hayvan coğrafyası
3 Hayvan Embryolojisi ve Gelişimi
4 Hayvan Fizyolojisi
5 Hayvan Histolojisi ve Sitolojisi
6 Hayvan Patolojisi
7 Hayvanların Anatomisi
8 Hayvanların Üremesi
9 Herpetoloji
10 Memeliler
11 Nörofizyoloji
12 Ornitoloji
13 Sistematik Zooloji
14 Evrim
15 Toksikoloji
16 Parazitoloji
17 Etoloji
Ulusal Biyoloji Kongresi

23 Ulusal Biyoloji Kongresi – Gaziantep

Diğer bağlantılar Biyoloji
Kategoriler : BiyolojiÜniversite Biyoloji

Etiketler : , , , , , ,

Kullanıcı Adınız ya da Facebook ile Giriş Yapmak İçin Tıklayınız..